Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
نمایشگاه امنیت سایبری ایران
سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان نماینده بخش خصوصی و با برخورداری از حضور هزاران عضو متخصص، بهبود فضای کسب و کار را از اهم رسالتهای خود می داند. سازمان نصر تهران برآن است تا در راستای بهبود فضای کسب و کار و معرفی توانمندیهای جامعه فناوری اطلاعات، نمایشگاه های تخصصی این حوزه را برگزار نماید. با پیشرفت پرشتاب تکنولوژی و کاربرد روزافزون آن، امنیت اطلاعات به یکی از دغدغه های اصلی دنیای کنونی تبدیل گردیده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات اهمیت فراوانی پیدا کرده است. کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه ای با توجه به این نیاز پراهمیت بازار به عنوان یک از کمیسیونهای فعال صنف، اقدام به برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی سازمان نصر تهران از سری نمایشگاه های تخصصی نموده است……

کامل بخوانید

visit
پاسخهای ما
why
nemune
nemune
nemune
تا شروع کار نمایشگاه
weeks
-13
-6
days
0
-1
hours
0
-6
minutes
-3
-6
seconds
-1
-2

همراه ما باشید

instaicon
inicon