Author: admin

دومین نمایشگاه امنیت

مصاحبه با خانم دکتر آریا: “بانکداری نوین و تهدیدات فضای سایبر”

اگرچه رویدادهای امنیتی فضای سایبری و هزینه آن‌ها روزبه‌روز در حال افزایش می‌باشد، اما توان مقابله با این رخدادها به میزان قابل قبولی افزایش نیافته است. اکثر مجموعه‌ها سرمایه‌گذاری استراتژیک در امنیت فضای سایبر را جدی نگرفته و آن را با استراتژی کلی سازمان خود…

پیش ثبت نام

پیش ثبت نام دومین نمایشگاه امنیت سایبری ایران از16 تیرماه آغاز و تا پایان وقت اداری 22 تیرماه جاری ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، “دومین نمایشگاه تخصصی امنیت سایبری ایران” به همت کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از تاریخ 27 الی 29 مرداد ماه در محل نمایشگاهی مرکز آفرینش‌ها واقع در خیابان حجاب برگزار خواهد شد. این…