Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
از جمله مزایای نمایشگاه برای حامیان:

1. برندینگ

2. وجود فرصت تبلیغات و شناساندن خدمات و محصولات

3. اشائه فرهنگ امنیت اطلاعات

4. حضور مخاطبین خاص حوزه افتا

5. تعامل و ارتباط مستقیم با جامعه متخصصین

از جمله مزایای نمایشگاه برای غرفه داران:

1. دومین نمایشگاه تخصصی امنیت سایبر

2. فضای بهبود کسب و کار تخصصی در حوزه افتا

3. اشائه فرهنگ امنیت اطلاعات

4. تعامل و ارتباط مستقیم با مخاطبین متخصص

5. شناخت نیازهای مشتریان در حوزه امنیت اطلاعات

6. فراهم شدن محیطی برای تبادل اطلاعات و شناخت فناوریهای روز

7. فرصت ارائه اطلاعات صحیح و راهنمایی مناسب مخاطبین

8. وجود فرصت تبلیغات و شناساندن خدمات و محصولات

9. تعامل با سایر شرکتهای افتا

10. حضور مخاطبین خاص حوزه افتا

11. برگزاری کارگاه های تخصصی و فرصت تعامل

12. برندینگ