Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
از جمله مزایای نمایشگاه برای بازدیدکنندگان:

1. دومین نمایشگاه تخصصی امنیت سایبر و حضور شرکتهای صاحب نام امنیت اطلاعات
2. تعامل و ارتباط با ارائه دهندگان محصولات و خدمات تخصصی افتا و دریافت اطلاعات صحیح و تخصصی به طور مستقیم از ارائه دهندگان
3. آشنایی نزدیک با انواع تکنولوژی های جدید این حوزه و تبادل اطلاعات
4. افزایش سطح دانش امنیت اطلاعات
5. امکان طرح نیازهای امنیتی با ارائه دهندگان خدمات و محصولات
6. امکان شرکت در ده ها کارگاه جانبی با موضوعات روز امنیت اطلاعات
7. مشاهده و بررسی راه حلهای مختلف امنیتی به صورت همزمان
8. آشنایی با روشهای آگاهی رسانی و آموزش امنیت