تاریخ های مهم

 

جدول زمانبندی­ های مهم

پیش ثبت نام اولیه

15/04/94 الی22/04/94

* ثبت نام قطعی و جانمایی

24/04/94 الی 24/05/94

ثبت نام کارگاه­ های آموزشی

3/05/94 الی 25/05/94

ثبت نام کارگاه­ های ارائه محصول

20/04/94 الی 20/05/94

ارسال طرح نقشه­ های غرفه­ های خودساز و تاییدیه ساخت

17/05/94 الی 22/05/94

تحویل غرفه جهت ساخت و ساز غرفه­ های خودساز

25/05/94

تحویل غرفه جهت چیدمان غرفه ­های پیش ساخته

26/05/94

شروع نمایشگاه

27/05/94

اتمام نمایشگاه

29/05/94

جمع آوری غرفه

29/05/94

 

* اولويت با شركت­ هايي است كه سريع­تر ثبت نام كرده و هزینه غرفه را پرداخت نمايند.